Polityka prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. („RODO”).

  1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.mbcprint.pl jest:
   MBC Print Claudia Nowak,
   ul. Nowowiejska 35a,
   47-225 Kędzierzyn-Koźle
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
  3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.mbcprint.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail).
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych następującym procesorom danych osobowych:
   1. w sposób zaszyfrowany do firmy obsługującej nasze serwery.
   2. operatorowi logistycznemu w celu realizacji wysyłki.
   3. do firmy obsługującej księgowość w celu prowadzenia księgowości.
   4. do operatora płatności elektronicznych w celu realizacji płatności elektronicznych.
  6. Nasz sklep może w sposób automatyczny profilować, tzn. oceniać i przewidywać Twoje potrzeby zakupowe (wyświetlanie ostatnio oglądanych produktów w obrębie sklepu). W tym celu korzystamy z wewnętrznych systemów przetwarzających dane.
  7. Ta strona wykorzystuje pamięć podręczną, aby ułatwić szybszy czas reakcji i lepsze wrażenia użytkownika. Buforowanie potencjalnie przechowuje duplikat każdej strony internetowej, która jest wyświetlana na tej stronie. Wszystkie pliki pamięci podręcznej są tymczasowe i nigdy nie są dostępne dla osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania pomocy technicznej od dostawcy wtyczek pamięci podręcznej. Pliki pamięci podręcznej wygasają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora witryny, ale mogą być łatwo usunięte przez administratora przed ich naturalnym wygaśnięciem, jeśli to konieczne.
  8. Dane osobowe są przechowywane w systemie magazynowo-sprzedażowym WooCommerce i na serwerze opisanym w pkt. 5. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.
  9. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje szyfrowany dostęp do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe (SSL, VPN).
  10. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
  11. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  12. W celu pobrania swoich danych osobowych lub ich całkowitego usunięcia skorzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego lub prześlij e-mail z Twojego adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w naszym systemie pod adres info@mbcprint.pl
  13. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonym, wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieporządanych.
  14. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  15. Sklep internetowy www.mbcprint.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, aby dostosować wyświetlanie strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  16. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
   Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
   kancelaria@giodo.gov.pl
   Adres Infolinii UOKiK:
   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
   tel. 801 440 220, tel. 22 290 89 16
   uokik@uokik.gov.pl
   pon–pt w godz. 8:00 – 18:00
  17. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
   MBC Print Claudia Nowak,
   ul. Nowowiejska 35a,
   47-225 Kędzierzyn-Koźle
  18. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@mbcprint.pl